Testul de Evaluare a Limbii Franceze pentru Quebec (TEFaQ) este un test de franceză generală care permite evaluarea nivelului de cunoaștere a limbii franceze pe competențe. Acest test este recunoscut de Ministerului Emigrării Diversității și Incluziunii (MIDI) din Quebec în cadrul unei cereri oficiale de emigrare.

Testul se adresează oricărei persoane de peste 16 ani care, indiferent de naționalitate sau limbă maternă, dorește să inițieze o procedură de emigrare în Quebec.

Testul poate fi solicitat de către angajatorii care doresc să se asigure de competențele orale ale angajaților.

Valabilitate : 2 ani

Pe lângă probele orale obligatorii, solicitantul principal are posibilitatea să aleagă evaluarea competențelor scrise, susținând probele de înțelegere și exprimare scrisă. Punctajul de la probele facultative constituie un bonus. Acestea vor majora punctajul candidatului obținut deja la probele orale.

Pentru candidatul principal :

 • Înțelegerea orală (40 min)
 • Exprimarea orală (15 min)
 • Înțelegerea scrisă (1h)
 • Exprimarea scrisă (1h)

Pentru partenerul candidatului principal :

 • Înțelegerea orală (40 min)
 • Exprimarea orală (15 min)

Important : pentru a obține un punctaj maxim, candidații principali pot solicita probele de exprimare și înțelegere orală, iar candidații care posedă un nivel foarte bun pot solicita toate probele (înțelegerea orală, exprimarea orală, înțelegerea scrisă, exprimarea scrisă)

TEFaQ LA CHIŞINĂU
ÎnscrieriTeste
5 – 9 Octombrie 20207 Noiembrie 2020
11 – 16 Ianuarie 202120 Februarie 2021
10 -15 Mai 202112 Iunie 2021
Înțelegerea oralăExprimarea oralăÎnțelegerea scrisăExprimarea scrisă
Elevii Alianței Franceze1200 MDL1200 MDL1100 MDL1100 MDL
Elevii din exterior1500 MDL1500 MDL1300 MDL1300 MDL

Modalitățile de înscriere și de susținere :

Înscrierea are loc în cadrul Alianței Franceze din Moldova, la Biroul de Cursuri. Pentru înscriere este necesar să prezentați următoarele acte :

 • Copia unui act de identitate cu fotografie și semnătură (pașaport, buletin de identitate) ;
 • FORMULARUL DE ÎNSCRIERE după ce ați citit cu atenție CONDIȚIILE DE ÎNSCRIERE ;
 • Pentru susținerea examenelor, este obligatoriu să prezentați un act de identitate (fotocopia este refuzată) și convocarea.

Atenție : este necesar să așteptați o perioadă de 2 luni până la susținerea aceleiași probe din cadrul testului.

Anunțarea rezultatelor :

 • Anunțarea rezultatelor prin e-mail : 1 lună minimum de la susținerea testului.
 • Eliberarea certificatelor provizorii : la cerere, la secretariatul biroului de cursuri.
 • Eliberarea certificatelor finale prin e-mail : 2 luni minimum de la data ultimelor probe.

Informații și înscrieri :

Pe site-ul Ministerului Emigrării Diversității și Incluziunii (MIDI) din Quebec cât și în manualul candidatului TEFaQ veți găsi toate informațiile utile ce țin de evaluarea competențelor lingvistice pentru emigrarea în Quebec.

Pentru informații suplimentare în privința organizării acestor teste, vă rugăm să vă adresați la Biroul de Cursuri din cadrul Alianței Franceze din Moldova :

Planul de curs este gol

Instructor

admin