Clasele bilingve francofone: semnarea unei noi Convenții de parteneriat

Clasele bilingve francofone: semnarea unei noi Convenții de parteneriat

Jean-Yves LE DRIAN, ministrul francez pentru Europa și Afaceri Externe, Anatolie TOPALĂ, ministrul Educației și Cercetării al R. Moldova, și Nicu POPESCU, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al R. Moldova, s-au întrunit, în data de 2 septembrie, pentru relansarea proiectului claselor bilingve francofone din Moldova.

O PRIORITATE A COOPERĂRII FRANCO-MOLDAVE

 
În acea zi, a fost semnată o nouă Convenție de parteneriat între Ministerul Educației și Cercetării R. Moldova, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al R. Moldova, Ambasada Franței, Alianța Franceză din Moldova, Organizația Internațională a Francofoniei și Agenția Universitară Francofonă, Convenție ale cărei obiective rezidă în redinamizarea și perenizarea proiectului claselor bilingve francofone din Moldova, lansat în 1998.

Evenimentul a avut loc în incinta Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău, cu ocazia vizitei lui Jean-Yves Le DRIAN în R. Moldova. Oficialul francez a reiterat angajamentul ferm al Franței în favoarea claselor bilingve francofone din Moldova și în favoarea predării limbii franceze în toată republica. Jean-Yves LE DRIAN a constatat, de asemenea, în urma discuțiilor purtate cu unii profesori și elevi, cât de mari sunt așteptările acestora și cât de atașați sunt moldovenii față de studierea limbii franceze, o limbă care contribuie la deschiderea europeană și dezvoltarea țării, lucru remarcat și de Nicu POPESCU, absolvent al Liceului bilingv „Gheorghe Asachi”.

ANGAJAMENTE PUTERNICE ȘI CLAR DEFINITE

Odată cu semnarea acestei Convenții, partenerii se angajează să instituie o nouă guvernanță politică și operațională a proiectului – în special, prin intervenția unui coordonator de proiect, recrutat de către Alianța Franceză din Moldova și finanțat de Statul francez, precum și a patru voluntari francezi, aflați în serviciu civic începând cu 2021 –, pentru a contribui, prin mijloace sporite, la asigurarea unor studii de calitate în/de limbă franceză, garantarea recunoașterii naționale și internaționale a bacalaureatului bilingv francofon, susținerea formării inițiale și continue a profesorilor de franceză și a celor de discipline non-lingvistice și, în cele din urmă, la valorificarea eforturilor acestora. Partenerii de proiect vor încuraja, în același timp, participarea responsabililor de clase bilingve și a directorilor la activități de dezvoltare personală în afara țării prin acordarea de burse de mobilitate internațională. Totodată, vor fi efectuate expertize pedagogice cu scopul de a identifica resursele necesare pentru susținerea învățământului bilingv.

Este o pagină nouă în istoria proiectului, cu noi oportunități și pentru elevii rețelei claselor bilingve din R. Moldova.

Proiectul claselor bilingve francofone se derulează în 8 licee din 7 centre regionale: Chișinău (liceele „Gheorghe Asachi” și „Mihai Eminescu”), Bălți („Mihai Eminescu”), Soroca („Constantin Stere”), Ungheni („Vasile Alecsandri”), Orhei („Ion Luca Caragiale”), Hâncești („Mihail Sadoveanu”) și Cahul („Ioan Vodă”).