Înscrieri la o școală de arhitectură din Franța

Înscrieri la o școală de arhitectură din Franța

Doriți să urmați o școală de arhitectură din Franța în anul 2020/2021?

Știați că în Franța există 20 de Școli Naționale Superioare de Arhitectură (ENSA) care eliberează diplome naționale de la Ministerul Culturii și Comunicării.

Alte două școli care sunt împuternicite să elibereze diplome echivalente recunoscute sunt:

– Institutul Național de Științe Aplicate (INSA) din Strasbourg, instituție publică

– Școala Specială de Arhitectură (ESA), instituție privată

După examenul de bacalaureat sau echivalentul examenului, accesul la o școală de arhitectură este deschis tuturor candidaților și intrarea se realizează printr-o procedură specifică fiecărei școli.

ORGANIZAREA STUDIILOR

Studiile de arhitectură fac parte din schema europeană bazată pe L-M-D (Licență, Master, Doctorat):

– Primul ciclu de studii cu durata de 3 ani este Licența, iar la final se obține Diploma de Studii în Arhitectură (DEEA). În acest timp se pun bazele unei culturi arhitecturale, al procesului de proiectare, al înțelegerii și practicării proiectului;

Proiectul arhitectural se află în centrul predării. Domeniile disciplinare abordate la cursurile magistrale și atelierele incadrate sunt următoarele:

 • Proiect arhitectural: concept de structurare, plicuri, detalii arhitecturale, economia proiectului, reabilitare;
 • Proiect urban: abordare peisagistică, de mediu și teritorială;
 • Istoria și teoria arhitecturii și a orașului;
 • Reprezentarea arhitecturii: machete, informatică;
 • Științe și tehnici pentru arhitectură: matematică, geometrie, cunoașterea materialelor și structurilor, tehnici pentru controlul ambianței;
 • Expresia artistică și istoria artei;
 • Științele umanistice și sociale;
 • Teorii despre urbanism și peisaj;
 • Limbi străine.

De asemenea, se pune accent pe dezvoltarea durabilă, luând în considerare riscurile majore, reabilitarea și intervențiile asupra clădirilor existente.

– al doilea ciclu de studii care durează 2 ani conferă gradul de Master, Diploma de Stat Arhitect (DEA). Acești doi ani asigură stăpânirea problemelor specifice arhitecturii, făcând posibilă pregătirea pentru diverse moduri de exersare și domenii profesionale de arhitectură;

– obținerea Habilitării în Numele Propriu (HMONP), doar titlul autorizează arhitectul să dispună de un permis pentru a construi, fiind necesar un al șaselea an de studii însoțit de un stagiu;

– al treilea ciclu de studii vă permite să obțineți Diploma de Specializare și Aprofundare în Arhitectură (DSA), diplome naționale de învățământ superior, care durează 1 – 2 ani în funcție de domeniu sau puteți obține Diplome de la Școala de Arhitectură (DPEA). Aceste diplome atestă pregătirea în domenii specializare: design, scenografie, construcții rezistente la cutremure, arhitectură navală.

După cel puțin 7 ani de studii, anumite Școli (Clermont – Ferrand, Lyon, Marne – La Vallée, Marsilia, Nantes, Paris – Belleville, Paris – La Villette, Toulouse) propun cursuri duble de arhitect-inginer în parteneriat cu Marea Școală de ingineri pentru obținerea diplomei de arhitect și titlul de inginer.

După obținerea diplomei naționale de master sau o diplomă care conferă gradul de Doctorat în arhitectură candidatul este pregătit timp de 3 ani în cadrul a patruzeci de unități de cercetare ale școlii ENSA asociate cu Școlile Doctorale ale Universităților unde în prezent sunt înscriși 300 de doctoranzi în arhitectură.

CUM VĂ ÎNSCRIEȚI?

Pentru a vă înscrie în primul an în cadrul unei școali franceze de arhitectură, este necesar să completați dosarul de admitere prealabil (DAP) obligatoriu pentru studenții străini ce dețin o diplomă străină la finele liceului (sau pe care o veți primi la sfârșitul anului școlar 2019/2020).

Dacă sunteți student din Republica Moldova și sunteți rezident al acestei țări, trebuie să completați dosarul galben și îl veți transmite responsabilului Campus France Moldova de la Alianța Franceză din Moldova din Chișinău, înainte de 17 ianuarie 2020.

Această procedură se referă la candidații:

 • care nu au naționalitate franceză sau o altă naționalitate a Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European. Dacă aveți, de exemplu, cetățenia română, puteți fi și candidat prin procedura Parcoursup. Corespondentul Campus France o să vă consilieze cu privire la procedura cea mai potrivită pentru situația dumneavoastră. Nu ezitați să îl contactați;
 • care nu sunt titulari sau viitori titulari al unei diplome de bacalaureat francez sau european;
 • care locuiesc în Republica Moldova.
MODALITĂȚI DE EXAMINARE AL CANDIDATURILOR ȘI TERMENUL LIMITĂ AL RĂSPUNSURILOR

Puteți aplica doar la 2 școli de arhitectură. Cu toate acestea, dosarul dumneavoastră nu va fi examinat de a doua universtate dacă prima școală nu v-a acceptat candidatura.

Școlile vă vor transmite răspunsul până pe data de 15 mai (primul răspuns îl veți primi înainte de 15 aprilie și înainte de 15 mai veți primi răspuns de la a doua școală aleasă).

Dacă dosarul va fi reținut de una dintre școli, trebuie să confirmați înregistrarea:

 • Cât mai curând, să răspundeți printr-un e-mail, dacă dețineți deja diploma
 • În zece zile după ce ați obținut diploma, înainte de 25 iulie 2020 (să transmiteți o confirmare).

Dacă această confirmare nu se face în termenul limită, candidatul nu va fi înscris.

LISTA DOCUMENTELOR PENTRU DOSARUL GALBEN
 • Cazul A (în perioada 2019-2020 pregătiți diploma studiilor medii): raportul notelor obținute în decursul a doi ani precedenți și în primul semestru al acestui an.
 • Cazul B (sunteți titular a diplomei care vă oferă dreptul, în țara în care ați obținut-o, să vă înscrieți la studii superioare): raportul notelor obținute în cei doi ani precedați și diploma de bacalaureat;fotocopie și traducere legalizată a diplomei și raportul notelor obținute din diploma studiilor medii
 • Cazul C (ați urmat cursuri de formare sau activități și ați obținut o diplomă care atestă studiile medii): documentele justificative ale formărilor sau activităților.

Pe lângă documentele solicitate în cazurile A, B sau C:

 • Un extras al certificatului de naștere tradus în franceză sau o copie lizibilă al pașaportuluivalabil, sau al buletinului de identitate însoțită de traducerea în limba franceză.
 • Trei timbre franceze sau trei cupoane internaționale (cumpărate de la Poștă)
 • Două plicuri cu dimensiuni normale și un plic mare, de dimensiunea dosarului, toate trei având adresa unde vor fi trimise răspunsurile de admitere (adică, adresa dumneavoastră între 15 aprilie și 30 iunie)
 • Curriculum Vitae
 • Trei scrisori de recomandare
 • Trei diplome (participare la activități, concursuri etc.)
 • Dosar cu diverse lucrări, fotografii, desene etc.

Documentele solicitate vor fi transmise responsabilului Campus France Moldova, Giovanni CAVALLARO, înainte de data limită 17 ianuarie 2020.

De asemenea, trebuie să justificați oficial nivel minim B2 de limbă franceză.

CUM SĂ DEMONSTRATI OFICIAL NIVELUL DE LIMBA FRANCEZĂ?

Există 3 modalități de a atesta oficial nivelul de limbă franceză:

 • în momentul depunerii dosarul la 17 ianuarie 2020, prezentând o diplomă DELF B2 Junior, DELF B2 sau DALF C1 sau orice alt test oficial de limba franceză eliberat în mai puțin de 2 ani și recunoscut pentru studiile superioare în Franța care atestă un nivel minim B2 (consultați lista testelor recunoscute organizate de Alianța Franceză din Moldova);
 • vă puteți înscrie la o probă TCF DAP care va avea loc pe 19 ianuarie la Alianța Franceză din Moldova și veți obține nivelul minim B2. Înscrierea la acestă probă va avea loc în perioada 2 – 20 decembrie 2019. De asemenea, Alianța Franceză a Moldovei organizează cursuri de pregătire TCF DAP pentru dumneavoastră. Înscrierea la cursuri va avea loc în perioada 16 decembrie 2019 – 10 ianuarie 2020.
 • ați obținut sau veți obține la sfârșitul anului școlar un bacalaureat bilingv și atestarea claselor bilingve din Moldova.

Important: candidații care dețin diploma de bacalaureat și un certificat ce denotă finisarea claselor bilingve din Republica Moldova sunt scutiți teoretic de prezentarea unei diplome sau al unui test oficial. Cu toate acestea, universitățile franceze nu recunosc nivelul de limba franceză atestat de bacalaureatul bilingv francofon din Republica Moldova și atestarea claselor bilingve. Nivelul de limba franceză nu apare în diploma de bacalaureat, nici pe certificat, însă universitățile preferă ca candidații să ateste abilitățile lingvistice și un nivel de limbă franceză minim de B2 demonstrat printr-o diplomă sau un test oficial. Prin urmare, este foarte recomandat să certificați nivelul de limbă franceză cu una din diplomele sau testele oficiale organizate de Alianța Franceză din Moldova.

STUDENȚII CARE NU SUNT ELIGIBILI PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR (DAP)
 • Candidații străini, titularii sau viitorii deținători al bacalaureatului francez sau european care solicită înscrierea în primul an de școală de arhitectură, trebuie să se conecteze la Parcoursup.
 • Și studenții care trebuie să prezinte direct înregistrarea la școala superioară de arhitectură, și anume:
 1. Titulari ai unei diplome franceze de învățământ superior;
 2. Beneficiarii unui acord inter-școlar sau între guverne;
 3. Beneficiarii unei burse străine de la guvernul francez, organizații internaționale sau guverne străine ale căror burse sunt aprobate de o organizație franceză;
 4. Apatrizi, refugiați politici, beneficiari ai protecției subsidiare;
 5. Copiii diplomaților aflați în Franța și rezidenți;
 6. Studenții care doresc să facă schimb de experiență ca parte a mobilității studențești.

Pentru toate informațiile, contactați: