Probele diplomelor DELF și DALF evoluează

Probele diplomelor DELF și DALF evoluează

Pentru a corespunde mai bine normelor europene cu privire la certificarea competențele de cunoaștere a limbilor străine, centrul France Éducation International a efectuat o analiză a probelor diplomelor de cunoaștere în limba franceză (DELF) și a probelor de obținere a diplomelor de cunoaștere avansată a limbii franceze (DALF) și s-a luat decizia de a modifica unele formate ale examenelor.

În foarte multe țari și instituții, examenele de limbă sunt folosite în luarea unor decizii care au un impact semnificativ în viața cotidiană a candidaților, în contextul procedurilor administrative sau chiar pentru a sprijini mobilitatea studenților care nu sunt francofoni. În Republica Moldova, doar Alianța Franceză din Moldova este autorizată pentru organizarea probelor DELF și DALF, care sunt, de asemenea, recunoscute ca o scutire de la examenul de bacalaureat la proba de limbă franceză.

În cazul probelor DELF și DALF, centrul France Éducation International și partenerii săi sunt obligați să asigure un tratament egal și o standardizare a procedurilor ce încurajează gestionarea diplomelor statului francez.

Având în vedere diversificarea elementelor, păstrarea și creșterea calității probelor DELF și DALF, s-a decis revizuirea specificațiilor probelor pentru nivelurile „cheie” A2, B1 și B2. Obiectivul acestei revizuiri este de a asigura validitatea (calitatea conținutului), fidelitatea (calitatea măsurii) și corectitudinea (tratamentul egal, absența părtinitorilor și al impacturilor negative) al probelor.

ELIMINAREA ÎNTREBĂRILOR DE TIP RĂSPUNS DESCHIS

Cu scopul de a depăși orice dificultate și în același timp asigurând standartizarea verificărilor probelor și respectării egalitații față de toata lumea, candidaților li se vor oferi  întrebări cu alegerea răspunsurilor sau așa numitele întrebări cu alegere multiplă, la competentele orale și scrise la nivelurile A2, B1 și B2.

Această alegere permite, printre altele, îmbunătățirea verificărilor probelor (examinatorii introduc mai puține variante de corectare) și corectitudinea pentru candidați (probele candidaților sunt corectate într-un mod similar).
CREȘTEREA ÎNTREBĂRILOR ALEGERE MULTIPLĂ

Formatul întrebărilor cu alegere multiplă a fost ales ca format principal pentru a crește corectitudinea rezultatelor și pentru a asigura transparența evaluării capacităților cognitive specifice înțelegerii orale și scrise. Funcționarea corespunzătoare al acestui format este confirmată de rezultatele analizelor psihometrice efectuate pe parcursul  probelor.

Exercițiile de asociere și tabelele care trebuie completate cu bife rămân încă actuale. Întrebările de tip adevărat / fals sunt de asemenea menținute, deoarece constituie un format de răspunsuri binar complementar întrebărilor cu alegere multiplă. Candidatul nu mai este solicitat să se justifice prin transcrierea unui aliniat din documentul propus, deoarece corectările au fost prea variabile (diferențele de interpretare de către candidați și de către examinatori ale verbelor „a justifica” și „a transcrie”).

MODIFICAREA NUMĂRULUI DE SARCINI

Adăugarea de sarcini (sau ale exercițiilor) permite eliminarea numărului de întrebări care este prea mare în comparație cu numărul cuvintelor citite sau ascultate. Acestă procedură se efectuează pentru a asigura confortul candidatului, evitând să răspundă la prea multe întrebări din același suport. De exemplu, proba de competență orală DELF A2 va include 14 documente audio de scurtă durată (în prezent sunt 7 documente audio) sau proba de competență orală DELF B2 va oferi 5 documente audio în loc de două.

REVIZUIREA DURATEI TESTELOR

Timpul acordat probelor DELF A2, DELF B1 și DELF B2 au fost revizuite. Modificarea posibilă al timpului pentru probe are ca obiectiv să facă posibilă obținerea unui număr suficient de răspunsuri pentru a asigura o bună acoperire a conținutului (diferite elemente evaluate) și o bună calitate a măsurii de evaluare. Dacă la DELF A2 și DELF B2 numărul de exerciții și suporturi evoluează, durata probelor nu se modifică. Unica modificare va fi durata probei scrise DELF B1, care a fost redus de la 35 de minute la 45 de minute.

ELIMINAREA DOMENIILOR DE SPECIALITATE LA PROBELE DALF

Descriptorii Cadrului european comun de referință de limbi străine precizează pentru nivelurile C1 și C2 că vorbitorii sunt capabili să înțeleagă documente lungi pe subiecte complexe din afara domeniului lor. În cazul nivelului C2, descriptorii precizează că vorbitorii pot înțelege documente pe un subiect specializat, chiar și cu terminologie necunoscută.

Candidații se vor înregistra la probele DALF C1 sau DALF C2 fără să alegă domeniul de specialitate. Subiectele propuse bazate pe teme accesibile tuturor candidaților, indiferent că sunt specialiști în literatură, știință sau altă disciplină.
Noile formate ale probelor DELF A2, B1 și B2 vor apărea treptat în sesiunile de examinare a publicului larg și junior / elevi începând cu anul 2020.

Eliminarea domeniilor de specialitate din probele DALF C1 și DALF C2 vor fi efectuate începând cu sesiunile din luna martie al anului 2020.