Studii în Franța: deschiderea cererilor de admitere prealabilă DAP 2019 – 2020

Studii în Franța: deschiderea cererilor de admitere prealabilă DAP 2019 – 2020

Franța este a 4-a țară gazdă a tinerilor studenți din Republica Moldova în ceea ce privește mobilitatea internațională, totodata este și prima destinație non anglofonă. Franța oferă o experiență studențească inegalabilă printr-un sistem de învățământ superior de calitate susținut în mare parte de statul francez.

Succesul studiilor efectuate în Franța de către tinerii studenți din Republica Moldova, se explică prin costul lor accesibil și atractiv, proximitatea geografică și culturală, vivacitatea francofoniei în Republica Moldova, prezențaSpațiului Campus France care oferă sprijin cât și calitatea și diversitatea domeniilor de formare propuse.

În fiecare an, sute de studenți aleg să își facă studiile în Franța, fie în universități, în școli de inginerie sau arhitectură, în școli de comert sau în școlile superioare franceze.

Înscrieri în primul an de licență : cererea de admitere prealiabilă DAP

Pentru înscrierile în primul an de licență în cadrul unei universități franceze, este obligatoriu completarea unei cereri de admitere prealabilă (DAP), ce se referă la candidații din Republica Moldova care nu sunt rezidenți ai Franței și care au sau vor obține diploma de bacalaureat la sfârșitul anului școlar 2019/2020.

Dacă sunteți student din Republica Moldova și aveți viza de reședință în Moldova, atunci va trebui să completați dosarul alb (il puteți descarca accesând linkul) și să il transmiteti corespondentului responsabil de Campus France Moldova de la Alianța Franceză din Chișinău, înainte de data de 17 ianuarie 2020.

Acest proces vizează urm ă torii candidați:

 • canditații care posedă cetățenia franceză sau cetățenia altui stat din cadrul Uniunii Europene sau a unei țări din Spațiului Economic European. Sau în caazul în care posedați cetățenia română, puteți aplica prin intermediul portalului Parcoursup. Vă recomandăm să luați legătura cu corespondentul Campus France care vă va consilia în vederea procedurii pe care trebuie să o alegeți. Nu ezitați să contactați.
 • candidații care nu sunt titulari sau viitori titulari a diplomei de bacalaureatului francez sau european.
 • candidații care locuiesc în Republica Moldova.
MODALITATEA DE EXAMINARE A CANDIDATURILOR ȘI TERMENUL LIMITĂ AL RASPUNSULUI

Dosarul dumneavoastră va fi examinat in acelasi timp de cele 3 universități selectate.

Răspunsul de acceptare va fi cel târziu până pe data de 30 Aprilie. În unele cazuri veți fi informați despre unele propuneri de scutiri de taxe de înregistrare de care puteți beneficia doar dacă posedați cetățenia Republicii Moldova.Candidații care posedă dubla cetățenie a Republicii Moldova și a României (sau cetățenia altui stat din cadrul Uniunii Europene sau a unei țări din Spațiul Economic European) vor beneficia de aceleași drepturi de înscriere ca și studenții francezi, chiar daca v-ați înscris prin intermediul procedurii DAP sau al portalului Parcoursup.

Vi se ofera o săptămână pentru confirmarea răspunsului incepand cu data de 30 Aprilie. În cazul în care v-au selectat mai multe universități, va trebui să alegeți. 

Absența unui răspuns până la data de 7 Mai va fi echivalat cu refuzul dvs. în legatură cu înscrierea. 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU COMPLETAREA DOSARULUI ALB
 • cererea de admitere prealabilă (DAP) pentru înscrierea în primul ciclu universitar francez
 • formularul de înregistrare pentru prima universitate
 • fișa de răspuns pentru prima universitate
 • formularul de înregistrare pentru a doua universitate
 • fișa de răspuns pentru a doua universitate
 • formularul de înregistrare pentru a treia universitate
 • fișa de răspuns pentru a treia universitate
 • diploma ce atestă nivelul lingvistic
 • recipisa

Aceste documente și documentele justificative cerute (consultați nota informativă) vor fi depuse corespondentului Campus France Moldavie, Giovanni CAVALLAROpână la 17 ianuarie 2020, data limită.

Candidații pentru studiile superioare în Franța trebuie să ateste în mod oficial posedarea nivelului minim B2 de cunoaștere a limbii franceze.

CONFIRMAREA OFICIALĂ A NIVELULUI DE CUNOAȘTERE A LIMBII FRANCEZE ?

Există 3 modalități de atestare a nivelului de cunoaștere a limbii franceze :

 • în momentul depunerii dosarului până la 17 ianuarie, prezentați diploma de DELF Junior B2DELF B2 sau DALF C1 sau orice alt certificat obținut în urma susținerii unui test lingvistic oficial obținut în ultimii 2 ani și recunoscut pentru studiile superioare în Franța atestând minimum nivelul B2 (consultați lista testelor recunoscute organizate de Alianța Franceză din Moldova);
 • vă puteti înscrie la proba de TCF DAP care va avea loc la 19 ianuarie în cadrul Alianței Franceze din Moldova și obțineți minimum nivelul B2. Inscrierile la aceasta proba vor avea loc de la data de 02 pana la 13 Decembrie 2019. Alianța Franceză din Moldova organizeaza cursuri de pregatire pentru TCF si DAP. Înscrierile se fac de la data de 16 Decembrie 2019 până la 10 Ianuarie 2020 
 • dacă ați obținut sau veți obține la sfârșitul anului școlar certificatul claselor bilingve.

Important : candidații care posedă bacalaureatul și certificatul claselor bilingve francofone teoretic sunt eliberați de la prezentarea unei diplome de cunoaștere a limbii franceze. Totuși, nu toate universitățile franceze recunosc nivelul de cunoaștere a limbii franceze atestat de bacalaureatul bilingv francofon din Republica Moldova cât și de certificatul de clasă bilingvă. Nivelul de franceză nu figurează nici pe diploma de bacalaureat, nici pe certificat, universitățile cer justificarea competențelor de cunoaștere a limbii franceze la nivelul minim B2 printr-o diplomă sau certificat oficial. Deci, este indicat certificarea nivelului de cunoaștere a limbii franceze printr-o diplomă sau certificat oficial eliberate în urma susținerii examenelor organizate de Alianța Franceză din Moldova. 

CANDIDATII CARE NU VOR APLICA PRN PROCEDURA DE ADMITERE PREALABILĂ ȘI DOSARUL ALB

 • Candidații care posedă dubla cetățenie a Republicii Moldova și a României (sau cetățenia altui stat din cadrul Uniunii Europene sau a unei țări din Spațiul Economic European) au posibilitatea să candideze prin intermediul portalului Parcoursup.
 • Candidații care încă nu sunt titularii diplomei de bacalaureat francez sau european, dar au viza de reședință în Franța vor folosi un alt tip de formular (numit dosarul verde) ce are pe prima pagină specificat cadrul completat de universitate și nu cadrul completat de către Ambasadă.
 • Candidații unui stat din cadrul Uniunii Europene sau a unei țări din Spațiul Economic European trebuie să se conecteze prin intermediul portalului Parcousup. De asemenea va trebui să prezinte diploma ce permite accesul la învățământul superior din țara în care a fost obținut. Este recomandat cunoașterea limbii franceze pentru a putea justifica oficial nivelul obținut.
 • Candidații din Republica Moldova care doresc să se înscrie la o școală franceză de arhitectură este necesar să completeze un formular specific, dosarul galben. Aceștia vor susține la aceeași dată, aceeași probă lingvistică ca și candidații pentru admiterea prealabilă sau trebuie să demonstreze oficial competențele lingvistice urmând aceleași modalități necesare procedurii de admitere prealabilă.

Pentru orice informații despre înscrierile în primul an de licență sau PACES în Franța, îl puteți contacta pe Dl :