Formare – pentru un mai bun proces de predare

Formarea continuă a profesorilor de franceză rămâne a fi o necesitate, căreia Alianța Franceză din Moldova încearcă să-i acorde o importanță deosebită, în funcție de resursele financiare de care aceasta dispune în cadrul acțiunii de cooperare lingvistică susținută de Ambasada Franței.

FORMAREA CONTINUĂ : O PRIORITATE ÎNTR-UN CONTEXT LOCAL UNDE MIJLOACELE FINANCIARE SUNT INSUFICIENTE

Într-o țară în care, din păcate, resursele locale alocate pentru formarea continuă a profesorilor de franceză sunt insuficiente, Ambasada Franței și Alianța Franceză, dar și alți parteneri ai francofoniei, trebuie să depună eforturi pentru menținerea calității învățământului și pentru sporirea atractivității acestei profesii.

Astfel, se întreprind numeroase activități de formare a profesorilor de franceză din țară, mai exact a celor care predau în școli, în clase bilingve, în universități grație sprijinului AUF în special, dar și a profesorilor Alianței.

În acest an, două profesoare de franceză de la Universitatea de Stat din Moldova, Silvia GUȚU și Oxana CĂPĂȚINĂ, au beneficiat de un suport financiar, pentru a urma în această vară, o formare în cadru școlii de vară „Université Francophonia de la Nisa.

DOUĂ ZILE DE INSTRUIRE ORGANIZATE LA ALIANȚA FRANCEZĂ DIN CHIȘINĂU

La întoarcerea lor în Republica Moldova, profesoarele au hotărât să împărtășească competențele dobândite, cu profesorii de franceză de la Alianța Franceză din Moldova, dar și de la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”.

Astfel, pe 12 și 19 octombrie, au fost organizate formări pe teme precum : metode de predare a limbii franceze prin intermediul poeziei, dinamizarea lecțiilor prin diverse metode și, în cele din urmă, abordarea neurolingvistică în predarea limbii franceze.

Aceste formări, vor ajuta profesorii de franceză să amelioreze și să sporească atractivitatea procesului de predare a limbii.