Adunare generală 2018 : relansare a rolului Alianței Franceze din Moldova

Adunarea generală a Alianței Franceze din Moldova, a avut loc miercuri, 20 iunie, în prezența Excelenței Sale, Dl. Pascal LE DEUNFF, Ambasadorul Franței în Republica Moldova.

O ACTIVITATE CE SE MENȚINE ÎNTR-UN CONTEXT DIFICIL

Adunarea generală care a fost lansată de către Președintele asociației, Dl. Alexandru MUNTEANU, și-a propus efectuarea unei analize generale a activității pentru anul 2017, care din cauza declinului demografic s-a aflat într-un context local dificil. Cu toate acestea, Alianța Franceză din Moldova, rămâne a fi prima școală de limbi străine din țară, iar limba franceză continuă să fie o limbă atractivă pentru publicul care apreciază metodele de predare, calitatea echipei pedagogice și multiplele activități și servicii oferite de către asociație.

O REMOBILIZARE NECESARĂ A ECHIPELOR ALIANȚEI FRANCEZE PENTRU PROMOVAREA LIMBII FRANCEZE

Directorul Alianței Franceze din Moldova, Dl. Emmanuel SKOULIOS a solicitat “remobilizarea” echipelor sale “pentru o mai bună promovare a limbii franceze”, în special în mediul școlar, dar și în cel familial. “ Limba franceză oferă perspective importante. Îndeosebi pentru studiile în Franța, dar și pentru obținerea unui post bun de muncă. Franța este unul dintre principalii investitori străini în Republica Moldova, iar întreprinderile franceze sunt mereu în căutare de vorbitori de limba franceză. Mai mult decât atât, există o mulțime de oportunități internaționale pentru cei ce cunosc bine limba franceză.”

OFERTE NOI DE CURSURI ȘI VALORIFICAREA CERTIFICĂRILOR LINGVISTICE OFICIALE

Din această perspectivă, Dl. Emmanuel SKOULIOS, a menționat că Alianța Franceză va oferi din luna septembrie 2018 “oferte noi de cursuri pentru a răspunde tuturor necesităților elevilor și pentru a-i găzdui pe cei ce nu mai pot învăța limba franceză în mediul școlar, în special din cauza încheierii anului școlar.” Trebuie de menționat faptul, că o vastă operațiune de promovare a limbii franceze se va desfășura în colaborare cu Ambasada Franței în Republica Moldova.

În cele din urmă, D-lui a adăugat că dorește ca certificatele de limba franceză propuse de Alianța Franceză din Moldova, precum și certificatele oferite de Centrul autorizat pentru examene Cambridge English, ă fie disponibile atât pentru publicul din școli, cât și pentru diferite întreprinderi. “Alianța Franceză din Moldova este unicul centru de examene de limba franceză, acreditat din Republica Moldova. De asemenea, aceasta este din 2013, Centru autorizat pentru examenele Cambridge English. Aceste examene de limba engleză, cât și examenele sau testele de limba franceză, vă permit să fiți eliberați de la proba de limbă străină din cadrul bacalaureatului. La fel, acestea sunt necesare pentru a continua studiile superioare în străinătate. Mai mult decât atât, multe companii consideră oportun să dispună de aceste certificate, deoarece ele dețin un rol important în aprecierea calității serviciilor lor.

O COLABORARE ARMONIOASĂ ȘI CONSTRUCTIVĂ CU AMBASADORUL FRANȚEI ȘI ECHIPELE SALE

Mai presus de toate, trebuie de menționat faptul că această Adunare generală a oferit Președintelui, dar și Directorului asociației, marea oportunitate de a evidenția colaborarea excelentă cu noua echipă de la Ambasada Franței. În special, a fost stabilită o colaborare de încredere cu Dl. Ambasador și cu echipa Sa. Aceasta oferă noi perspective de dezvoltare și deschide o ușă importantă către promovarea cooperării franceze în Republica Moldova. Trecerea la noile modalități de finanțare și de implementare a acțiunilor de cooperare în Republica Moldova se desfășoară în cele mai bune condiții posibile, datorită colaborării întreținute cu echipele Ministerului Europei și al Afacerilor Externe de la Paris.

Începând cu anul acesta, în baza priorităților și proiectelor efectuate în urma consultărilor restrânse, o parte din resursele alocate acțiunii lingvistice sunt gestionate din nou, de Alianța Franceză din Moldova în coordonare cu Ambasada Franței.

Vorbind despre această colaborare armonioasă care se formează, Alianța Franceză din Moldova, ocupă din nou, locul de frunte în centrul sistemului de cooperare franceză în Republica Moldova și este cea care mobilizează activ dezvoltarea și promovarea tuturor părților acestui sistem.

UN SPRIJIN PUTERNIC DIN PARTEA AMBASADORULUI FRANȚEI ȘI O PRIORITATE  STABILITĂ

În acest context, Ambasadorul Franței în Republica Moldova, a acordat în mod clar, sprijin Alianței Franceze și a manifestat dorința de a face în așa fel, încât promovarea limbii franceze în Republica Moldova să devină o prioritate. O bunăvoință, care prin aplicarea unor acțiuni concrete de sprijin pentru limba franceză, se va transforma în fapte, în lunile ce urmează.