ru ro fr
Pagina principală > Activitatea lingvistică > Suport pedagogic > Formarea continuă a profesorilor de limba franceză
Formarea continuă a profesorilor de limba franceză

La începutul anului școlar 2010-2011, Ministerul Educației a efectuat un recensămînt în urma căruia s-a constatat că circa 53,3 % de persoane studiau limba franceză în Republica Moldova.

Peste 1 900 de profesori de limba franceză calificați predau la ciclul primar și gimnazial.

Cu toate acestea, "stare bună de sănătate" a limbii franceze în Republica Moldova nu trebuie să mascheze dificultăţile întâmpinate de către profesorii de limba franceză în cadrul activității lor de zi cu zi. Predarea limbii franceze, în ciuda eforturilor semnificative ale ministerului Educaţiei naționale al Republicii Moldova, suferă de o lipsă de materiale pedagogice şi didactice, precum şi de o lipsă de formare profesională.

Dincolo de dotațiile diverse şi regulate sub formă de materiale pedagogice sau didactice, Ambasada Franţei, Alianţa Franceză din Moldova şi partenerii lor, vin în sprijinul procesului de predare a limbii franceze :

- prin organizarea de formări în Moldova animate de către formatori francezi ;
- prin organizarea de formări în Franța sau în alte țări destinate formatorilor moldoveni ;
- și prin organizarea de seminarii de formare în Moldova animate de către formatorii moldoveni.

Misiunile experților francezi

Acest program a fost înfiinţat în 2004 şi a permis, de la debutul său, desfășurarea a 31 de seminarii de formare pedagogică, animate de profesioniştii din domeniul limbii franceze, Limbă Străină (FLE) pe teme specifice.

În 2010, Alianţa Franceză din Moldova a înregistrat 121 de participanţi în cadrul celor 7 seminarii de formare (4 în 2009), care a avut ca temă : "tehnologiile informaţionale şi de comunicare în procesul de predare" (Chişinău şi Bălţi), "franceza precoce" (Tiraspol şi Chişinău), "metodologia predării limbii franceze - nivel B1" (Chişinău), "metodologia predării limbii franceze - nivel B2/C1" (Chişinău) şi "utilizarea Tablelor Interactive (TBI) în cadrul predării limbii franceze" (Chișinău).

Însărcinatul cu misiunea lingvistică a organizat o serie de formări pentru formatori pe tema "utilizarea bandei desenate în clasa de FLE" (4 în 2009/2010, 46 de participanţi). Fiecare stagiar a primit cîte un ghid de instruire care să îi permită retransmiterea în mod integral a formării urmate.

Alianţa Franceză din Moldova întreține un parteneriat foarte productiv cu asociația Solidarité Laïque. De mai mulţi ani, voluntarii asociației Solidarité Laïque organizează, cu sprijinul Alianţei Franceze și în colaborare cu autorităţile locale, formări privind pedagogia şi gestionarea Centrelor de Informare și Documentare (CDI).

În octombrie 2010, 97 de ore de formare au fost oferite în cadrul celor 29 de reuniuni cu participarea a 514 profesori din 18 raioane.

Formări pedagogice în Franța și Québec

Alianţa Franceză din Moldova implementează, coordonează sau susține un program de burse în atenția profesorilor din Moldova, oferindu-le posibilitatea să beneficieze de formări pedagogice de calitate cu formatori recunoscuți.

Implicarea puternică a Ambasadei Franţei în Republica Moldova în domeniul formării se manifestă astfel, prin acordarea, între 2003 și 2010, de burse pedagogice din partea Guvernului francez pentru profesorii de limba franceză selectați de către Alianţa Franceză din Moldova.

Obiectivul acestor stagii de formare de scurtă durată este de a permite profesorilor din cadrul instituțiilor moldovenești să-și perfecționeze metodele de predare, dar în primul rând, acestea constituie un mijloc de creare a unei reţele de formatori capabili de a transmite cunoştinţele lor pedagogice pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Aceste stagii sunt esenţiale pentru realizarea unui plan de formare eficientă şi de calitate în Moldova.

135 de profesori au fost deja formaţi din 2003.

În 2010, 12 burse de perfecționare a profesorilor cu durata de o lună au permis viitorilor formatori să participe la cîteva module în cadrul Centrului de Lingvistică Aplicată din Besançon, în luna iulie. Sprijinul financiar a fost acordat de către Alianţa Franceză din Moldova, care a finanţat o parte din costurile de călătorie în Franţa cu avionul.

Alianţa Franceză din Moldova intenționează în prezent, să solicite sprijinul acestei reţele de formatori în vederea continuării eforturilor sale în cadrul susținerii pedagogice a profesorilor de limba franceză din Moldova.

De altfel, ministerul Afacerilor externe și europene a finanțat, în 2010, pentru profesorii Alianţei Franceze din Moldova, 6 stagii în Franța : 4 pentru cadrele didactice cu pregătire axată pe inginerie şi didactică ; 2 pentru direcția biroului de cursuri cu privire la tehnicile de încadrare a personalului didactic.

Profesorii au fost formați în cadrul Universității de Vară (l’Université d’été) a Biroului de predare a limbii şi civilizaţiei franceze (BELC) din Nantes. BELC organizează, în fiecare an, cîte o formare recunoscută pe plan internaţional, cu cele mai noi tehnici profesionale. Acest stagiu contribuie la aprofundarea practicilor pedagogice şi la susținerea evoluției semnificative a metodelor de predare.

Această formare, de înalt nivel, se înscrie în cadrul politicii de calitate a Alianţei Franceze din Moldova.

Ministerul Imigrării şi al Comunităţilor culturale din Quebec a organizat, de asemenea, între 5 și 23 iulie, un stagiu la Universitatea din Montreal privind particularitățile culturale şi lingvistice în Quebec. O bursă a fost atribuită unei profesoare a Alianţei Franceze din Moldova.

Stagiul a constat din 3 părţi : o formare cu privire la strategiile de învățare și imersiune în limba franceză pentru toate nivelurile ; o formare referitor la gramatică, corecția fonetică şi caracteristicile lingvistice în Canada ; şi în cele din urmă la o formare culturală referitor la istorie, literatură, politică şi societatea din Quebec.

Informațiile acumulate în cadrul acestui stagiu sunt de un foarte mare interes în vederea sensibilizării profesorilor şi elevilor Alianţei Franceze din Moldova. Un seminar de retransmitere a fost organizat la sfârşitul anului 2010 pentru profesori de limba franceză ai Alianţei cu privire la particularitățile culturale şi lingvistice a limbii franceze vorbită în această regiune a lumii.

În cele din urmă, tot în 2010, Alianţa Franceză din Moldova s-a asociat cu Solidarité laïque în vederea organizării unui stagiu cultural pentru profesorii de limba franceză din Moldova. Acest stagiu, cu o durată de trei săptămâni, a permis celor 5 profesori din 4 raioane să descopere Franţa, precum şi diversitatea regiunilor franceze.

Alianţa Franceză din Moldova a oferit sprijinul său financiar pentru transport, precum şi asistenţă logistică în organizarea stagiului.

Seminarii locale de retransmitere

Creşterea numărului de seminarii de formare a fost posibilă prin implimentarea unei noi strategii de organizare şi gestionare a bugetului planului de formare :

- Descentralizarea seminariilor de formare şi implicare a responsabililor de Limbi ai ministerului Educaţiei în raioane (63 seminarii în provincii pentru 10 în capitală) ;
- Consolidarea anexelor și a centrelor de resurse ale Alianţei Franceze din Moldova în cadrul acestui dispozitiv (10 formări la Alianța Franceză din Moldova la Chișinău ; 20 în cadrul anexelor și a centrelor de resurse) ;
- Aplicarea unei logici de dinamizare regională în vederea regrupării raioanelor vecine într-un plan comun de formare ;
- Crearea unei rețele naționale de formatori, mobilă și dinamică.

Alianţa Franceză din Moldova, cu sprijinul Ambasadei Franţei şi grație fondurilor alocate de către ministerul Afacerilor externe şi europene, îşi continuă eforturile sale de formare continuă a corpului didactic din Moldova.

Caută
 
Caută după cuvintele cheie:
 
 
 
 
 
 
a contacta <:rendez-vous:> susţine
 
Parteneri strategici
Parteneri instituţionali
Drepturi de autor ©2017 Alianţa Franceză din Moldova. Toate drepturile sunt rezervate.